ข่าวเด่น : เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 News

ข่าวเด่น : เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2562

ในการนี้สถานกงสุลฯ ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยตรวจสอบเอกสารสำคัญแสดงตน ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางของท่าน หากพบว่าหมดอายุ สูญหาย หรือชำรุด สามารถติดต่อขอมีใหม่ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากเอกสารทั้งสองเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และสำหรับออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามานี้ อย่าลืมตรวจสอบเอกสารสำคัญแสดงตนกันนะคะ

การทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiembassy.org/sydney หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 02 9241 2542 หรืออีเมล์ info@thaiconsulatesydney.org

ทั้งนี้ รายละเอียดกำหนดวันเวลา วิธีการลงคะแนน และสถานที่เลือกตั้ง สถานกงสุลฯ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป