ข่าวเด่น : การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta News

ข่าวเด่น : การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Cabramatta

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน

 

ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ เมือง Cabramatta, ที่ Cabramatta Community Center and Hall cnr Railway Parade and McBurney Road, Cabramatta

 

โดยสถานกงสุลฯ จะให้บริการด้านกงสุลดังนี้ หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน, แจ้งเกิด(สูติบัตร), รับนัดจดทะเบียนสมรสและหย่า, รับรองเอกสารหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจ, ขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร, การช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์ต่างๆ และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่นๆ

 

กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ www.thaiembassy.org/sydney)

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง Cabramatta และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการตามวันและเวลาข้างต้นค่ะ