ข่าวเด่น : วันหยุดราชการในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ ปีใหม่ News

ข่าวเด่น : วันหยุดราชการในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ ปีใหม่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอแจ้งวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ ปีใหม่ รายละเอียดดังนี้

เนื่องจากในช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลที่ทั้งประเทศไทย และออสเตรเลียมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านที่ต้องการเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เผื่อเวลาในการติดต่อดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ต้องส่งไปผลิตเล่มที่ประเทศไทย

สำหรับผู้ที่มีญาติหรือเพื่อนชาวต่างชาติที่มีแผนเดินทางไปประเทศไทย สามารถติดต่อขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ซึ่งโดยปกติใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เข้ามาขอยื่นรับการตรวจลงตราในวันที่ 21, 24, 27 และ 28 ธันวาคม 2561 สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางคืนได้ในวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiembassy.org/sydney/en/home

ไฟล์แนบ