ข่าวเด่น : พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลาวาลา News

ข่าวเด่น : พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลาวาลา

พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลาวาลา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลาวาลา จัดงานปิดภาคการศึกษาประจำปี 2561 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน จำนวน 27 คน โดยมีนาย Gordon Bradbery นายกเทศบาลเมืองวูลลองกอง ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคุณณิชาภา ธรรมศิรภพ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยของนักเรียนด้วย