ข่าวเด่น : ทีมประเทศไทยนครซิดนีย์ร่วมสนับสนุนจัดงานลอยกระทงเมืองพารามัตตา ผู้ร่วมงานคับคั่ง News

ข่าวเด่น : ทีมประเทศไทยนครซิดนีย์ร่วมสนับสนุนจัดงานลอยกระทงเมืองพารามัตตา ผู้ร่วมงานคับคั่ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ ประกอบด้วย นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นส. สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผอ.ททท. สำนักงานซิดนีย์ นส. เนตรนภา ภักดีรักษ์ ผอ. BOI ณ นครซิดนีย์ และนายเสริญ ชูพิกุลชัย ผจก. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมงานลอยกระทง พารามัตตา 2018 ซึ่งเทศบาลเมืองพารามัตตาจัดเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากจากหลากหลายวัฒนธรรม โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนงานคณะนักแสดงจากกลุ่มนาฎศิลป์และดนตรีไทยจากชุมชนไทยในนครซิดนีย์เข้าร่วมแสดง ททท. นำคณะนักแสดง "ไก่แก้วการละคร" จากประเทศไทย รวมทั้ง สาธิตการทำลูกชุบ การทำกระทงและการทำว่าว บริษัทการบินไทยฯ แจกบัตรโดยสารไป-กลับ ซิดนีย์-กรุงเทพฯ และยังร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทยอีกด้วย

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยแนะนำประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดกันมากว่า 100 ปี และได้กล่าวชื่นชม Councillor Andrew Wilson นายกเทศบาลเมืองพารามัตตา ที่ได้จัดงานลอยกระทงครั้งนี้ขึ้น เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงาม สานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและออสเตรเลีย อีกทั้งได้ชื่นชมประเทศออสเตรเลีย ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศพหุวัฒนธรรมที่มีผู้อยู่อาศัยหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และการร่วมงานนี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนไทยก็เป็นชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในออสเตรเลีย

ภายในงานมีการจำลองบรรยากาศงานลอยกระทงแบบไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลอยกระทง มีร้านอาหารไทยออกงานขายอาหารสาธิตการทำอาหารไทย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก หากท่านไม่ได้เข้าร่วมงานในปีนี้ ขอเชิญชวนอีกครั้งในปีหน้านะคะ งานสนุกสนานมากค่ะ