ข่าวเด่น : ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชื่นชมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย และแสดงประทับใจในมิตรไมตรี อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวของไทย News

ข่าวเด่น : ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชื่นชมความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย และแสดงประทับใจในมิตรไมตรี อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวของไทย

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พล.อ. เดวิท เฮอร์ลี (The Honourable David Hurley AC DSC (Ret'd)) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ณ ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยทั้งสองฝ่ายสนทนาถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศซึ่งมีความแน่นแฟ้นในทุกระดับ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เห็นพ้องกันว่า ภารกิจช่วยทีมหมูป่า ซึ่งทีมแพทย์และทีมกู้ภัยของออสเตรเลียมีบทบาทสำคัญร่วมกับทีมช่วยเหลือนานาชาติ เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ต่างร่วมใจกันส่งกำลังใจให้ภารกิจสำเร็จ ผู้สำเร็จราชการฯ ยังกล่าวด้วยว่า ท่านได้เดินทางไปประเทศไทยหลายครั้ง ประทับใจในมิตรไมตรีของชาวไทย อาหารที่อร่อย และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม