ข่าวเด่น : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐินปี 2561 News

ข่าวเด่น : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐินปี 2561

นายจักรกฤดิ์ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยและชาวต่างประเทศในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐิน ณ วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลกฐินปี 2561 ดังนี้ วัดป่าโพธิศรัทธา ซิดนีย์ (กฐินสามัคคี, 27 ตุลาคม 2561) วัดพุทธรังษี แอนนันเดล (กฐินพระราชทาน, 28 ตุลาคม 2561) วัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล (กฐินสามัคคี, 3 พฤศจิกายน 2561) วัดพุทธรังษี ลูเมียห์ (กฐินพระราชทาน, 4 พฤศจิกายน 2561) และวัดป่าสุญญตาราม บันดานูน (กฐินสามัคคี, 10 พฤศจิกายน 2561) พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐินเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อันเป็นการสืบทอดพระศาสนา ทำนุบำรุงวัดและพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนอีกด้วย