ข่าวเด่น : เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ เมืองพารามัตต้า News

ข่าวเด่น : เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ เมืองพารามัตต้า

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมงานประเพณีลอยกระทง ณ เมืองพารามัตตา ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองพารามัตต้าในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ บริเวณแม่น้ำพารามัตต้า ระหว่างสะพาน Barry Wilde และถนน Elizabeth  โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงมวยไทย สาธิตการทำอาหารไทย  สาธิตการทำว่าวและการทำกระทง

ประเพณีการลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งความเชื่อและจุดประสงค์ในการลอยกระทงก็จะแตกต่างกันไป เช่น เพื่อแสดงความขอบคุณแม่น้ำคงคา เพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ และส่วนใหญ่ผู้ลอยก็จะอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกันอีกด้วย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงานลอยกระทง พารามัตต้า ได้ที่

http://www.parramattaloykrathong.com.au/home