ข่าวเด่น : พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร News

ข่าวเด่น : พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ และชุมชนไทยเข้าร่วมพิธีประกอบด้วย การแสดงพระธรรมเทศนา การสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตร กงสุลใหญ่ฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันสงบนิ่งตั้งจิตภาวนาเป็นเวลา ๘๙ วินาที จากนั้น ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์

และในวันและเวลาเดียวกันนี้ นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนไทยเข้าร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ได้ประกอบพิธีสงฆ์เช่นเดียวกัน