ข่าวเด่น : เทศบาลนครซิดนีย์ชื่นชมบทบาทชุมชนไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ มุ่งเพิ่มความร่วมมือ News

ข่าวเด่น : เทศบาลนครซิดนีย์ชื่นชมบทบาทชุมชนไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ มุ่งเพิ่มความร่วมมือ

"เทศบาลนครซิดนีย์ชื่นชมบทบาทชุมชนไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ มุ่งเพิ่มความร่วมมือ"

วันที่ 11 ต.ค. 2561 กงสุลใหญ่จักรกฤดิ กระจายวงศ์ เข้าพบ Councillor Robert Kok สมาชิกเทศบาลนครซิดนีย์ ที่ Sydney Town Hall เพื่อแนะนำตัว และขอบคุณนาย Kok สำหรับความร่วมมือ การสนับสนุนชุมชนไทยในซิดนีย์ด้วยดีเสมอมา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าชุมชนไทยในนครซิดนีย์มีบทบาทสำคัญและมีความแข็งแกร่ง และได้หารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ กับเทศบาลซิดนีย์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในมิติต่างๆ มากขึ้น คุณ Robert Kok มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในซิดนีย์ และได้สนับสนุนบทบาทของกลุ่มชนชาติต่างๆ ในนครซิดนีย์มาตลอด