ข่าวเด่น : ฺBeach Soccer Tournament News

ข่าวเด่น : ฺBeach Soccer Tournament

ในวันที่ 23 กันยายน 2561 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน Beach Soccer Tournament ครั้งที่ 6 ที่หาด Coogee Beach จัดโดย NSW Police Force& International Students มีทีมเข้าร่วม 24 ทีม ซึ่งมาจากนักศึกษานานาชาติซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมของโรงเรียนต่างๆ ในซิดนีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนักศึกษานานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในหมู่นักศึกษานานาชาติ ในงานมีสถานกงสุลต่างๆ กว่า 10 ประเทศ ได้นำอาหารที่มีชื่อเสียงของตนเองเข้าร่วมสนับสนุนในงาน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้นำอาหารไทยเข้าร่วมด้วยเช่นกัน

และในวันเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่จักรกฤดิฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอน ที่โรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพุทธรังษี เมืองสแตนมอร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กและเยาวชนที่เติบโตในนครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ให้มีความผูกพันกับประเทศไทย และรู้จักวัฒนธรรมความเป็นไทย เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียต่อไป