ข่าวเด่น : เตรียมความพร้อมเทศกาลงานลอยกระทงประจำปี 2018 News

ข่าวเด่น : เตรียมความพร้อมเทศกาลงานลอยกระทงประจำปี 2018

เตรียมความพร้อมเทศกาลงานลอยกระทง ณ เมืองพารามัตตา วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำพารามัตตา โดยกงสุลใหญ่จักรกฤดิ กระจายวงศ์ และ ผอ. ททท. ซิดนีย์ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ Councillor Andrew Wilson นายกเทศบาลเมืองพารามัตตา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันสนับสนุน และเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้งดงามตระการตา และเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเข้าร่วมงานเทศกาลลอยกระทง ณ เมืองพารามัตตา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยต่อไป โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบรายละเอียดต่อไป
งานเทศกาลลอยกระทงนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องมากว่า 23 ปี ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งชาวออสเตรเลีย และนักท่องเที่ยว