ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เดินทางไปเยี่ยม และถวายภัตตาหาร สิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์  News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เดินทางไปเยี่ยม และถวายภัตตาหาร สิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เดินทางไปเยี่ยม และถวายภัตตาหาร สิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธรังษี ลูเมียห์ และวัดป่าสุญญตาราม เมืองบันดานูน

โดยพระทั้งสองวัดมีความเป็นอยู่ ปกติสุข อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้วัดป่าสุญญตารามยังคงไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปที่วัดเพื่อประกอบศาสนกิจ