ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และ จนท. เดินทางไปเยี่ยมและมอบ/ถวายสิ่งของจำเป็นแด่ผู้แทนศาสนาต่าง ๆ ในนครซิดนีย์ News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และ จนท. เดินทางไปเยี่ยมและมอบ/ถวายสิ่งของจำเป็นแด่ผู้แทนศาสนาต่าง ๆ ในนครซิดนีย์