ข่าวเด่น : หารือ ตำรวจซิดนีย์และตำรวจนิวเซาท์เวลส์ ย้ำการดูแลชุมชนไทย News

ข่าวเด่น : หารือ ตำรวจซิดนีย์และตำรวจนิวเซาท์เวลส์ ย้ำการดูแลชุมชนไทย

หารือตำรวจซิดนีย์ และ ตร. นิวเซาท์เวลส์ ย้ำการดูแลชุมชนไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้หารือกับ ตร. นครซิดนีย์ และตร. นิวเซาท์เวลส์ รวมทั้งปรึกษาหารือกับหน่วยประสานงานของ ทางตำรวจ เน้นการเข้าถึงและดูแลชุมชนไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ยกประเด็นสำคัญ อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว ยาเสพติด และการเลือกประติบัติ ซึ่งต้องอาศัยอำนาจการบังคับใช้กฏหมายของทางการออสเตรเลีย โดยฝ่ายออสเตรเลียเห็นพ้องกับประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่เป็นเหยื่อแจ้ง จนท. ด้วย เช่น ผ่านทางหมายเลข 000 กรณีความรุนแรงในครอบครัว หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.whiteribbon.org.au/find-help/domestic-violence-hotlines/ หรือกรณีถูกเลือกประติบัติจากตำรวจ สามารถแจ้งผู้บังคับบัญชาตำรวจได้