ข่าวเด่น : พิธีเปิดงาน Lunar Festival News

ข่าวเด่น : พิธีเปิดงาน Lunar Festival

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาล Sydney Lunar Festival 2020 ณ Town Hall โดยมีนาง Clover Moore นายกเทศมนตรีซิดนีย์เป็นผู้เปิดงาน