ข่าวเด่น : ให้กำลังใจชุมชนไทยเข็มแข็งที่ Batemans Bay News

ข่าวเด่น : ให้กำลังใจชุมชนไทยเข็มแข็งที่ Batemans Bay

ให้กำลังใจชุมชนไทยเข้มแข็งที่ Batesman Bay เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา ได้พบปะชุมชนไทยซึ่งอาศัยอยู่บริเวณ Batesman Bay ในงาน Community Picnic ณ Corrigans Beach จัดโดยชุมชนในพื้นที่ South Coast งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุย ให้กำลังใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า โดยไม่จำกัดแต่เพียงชุมชนไทยเท่านั้น ในโอกาสนี้ ยังได้พบกับอาสาสมัครดับไฟป่าและ จนท. ในพื้นที่ และได้ขอบคุณที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนไทยด้วย ชุมชนไทยมีความเข้มแข็ง มีกำลังใจ กล้าหาญ ต่อสู้กับความยากลำบากในช่วงไฟป่า และช่วงเวลาของการฟื้นฟู