ข่าวเด่น : จิตอาสาฟื้นฟูวัดพุทธธรรมจากไฟป่า News

ข่าวเด่น : จิตอาสาฟื้นฟูวัดพุทธธรรมจากไฟป่า

จิตอาสาฟื้นฟูวัดพุทธธรรมจากไฟป่า

วันนี้ (18 ม.ค.) สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับชุมชนไทย ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "จิตอาสาฟื้นฟูวัดพุทธธรรมจากไฟป่า” โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดเตรียมภัตตาหาร ถวายเพลแด่พระสงฆ์ ทำความสะอาดครัว และจัดสถานที่ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้นำสลิปเงินฝากจากพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยวัดพุทธธรรมจากไฟป่า จำนวน 76,009.27 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ถวายแด่พระอาจารย์เขมะวโร เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรม เบื้องหน้าพระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ประธานฝ่ายสงฆ์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณทุกท่าน นับเป็นการแสดงถึงความมีกุศลจิต น้ำใจไมตรี ตลอดจนความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขออนุโมทนาบุญมายังทุก ๆ ท่าน ณ ที่นี้