ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณผู้บัญชาการสำนักงานป้องกันอัคคีภัยฯ รัฐนิวเซาท์เวลส์ พร้อมติดตามสถานการณ์ไฟป่า และผลกระทบด้านมลพิษหลังภาวะวิกฤติ News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณผู้บัญชาการสำนักงานป้องกันอัคคีภัยฯ รัฐนิวเซาท์เวลส์ พร้อมติดตามสถานการณ์ไฟป่า และผลกระทบด้านมลพิษหลังภาวะวิกฤติ

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณผู้บัญชาการสำนักงานป้องกันอัคคีภัยฯ รัฐนิวเซาท์เวลส์ พร้อมติดตามสถานการณ์ไฟป่า และผลกระทบด้านมลพิษหลังภาวะวิกฤติ

วันนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าในรัฐ NSW ที่กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ ได้ขอบคุณนาย Shane Fitzsimmons ผู้บัญชาการ RFS NSW และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ปกป้องชีวิตคนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ รวมถึงชาวไทยให้ปลอดภัย และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมทั้ง จนท. RFS ด้วย

RFS ประเมินว่า สถานการณ์ไฟป่าน่าจะดีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เนื่องจากพยากรณ์อากาศคาดว่า ฝนจะตกต่อเนื่อง ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งรัฐนิวเซาท์เวลส์ และวิกตอเรีย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเพลิงไหม้ที่เกิดจากฟ้าผ่า และดินทรุดตัว หลายฝ่ายแสดงความกังวลต่อสัตว์ป่า และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง RFS แจ้งว่า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และน่าจะฟื้นฟูได้ ทั้งนี้ ในระยะต่อไป เมื่อสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว ก็ยังคงต้องติดตามผลกระทบจากมลพิษจากฝุ่นควัน เศษซากจากการเผาไหม้ ที่มีผลต่อคุณภาพความสะอาดของน้ำและสิ่งแวดล้อมด้วย

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดได้ที่เว็บไซต์ www.rfs.nsw.gov.au หรือดาวน์โหลดแอปปลิเคชั่น “Fires Near Me NSW” โดยในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 000 และขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขอนามัย การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่า