ข่าวเด่น : พิธีประดิษฐานพระสถูปบนยอดศาลาโพธิศรัทธา ณ วัดป่าโพธิศรัทธา News

ข่าวเด่น : พิธีประดิษฐานพระสถูปบนยอดศาลาโพธิศรัทธา ณ วัดป่าโพธิศรัทธา

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และชุมชนชาวพุทธ ได้ร่วมพิธีประดิษฐานพระสถูปบนยอดศาลาโพธิศรัทธา ณ วัดป่าโพธิศรัทธา โดยมีพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์ จ. ระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนาง Nina Yee เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรร่วมกัน พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงธรรมเทศนา และพิธีอัญเชิญพระสถูป