ข่าวเด่น : พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี News

ข่าวเด่น : พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในงานปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี 

ในโอกาสดังกล่าว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมชมการแสดงความสามารถทางด้านภาษาไทยและการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยของนักเรียนด้วย