ข่าวเด่น : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ News

ข่าวเด่น : งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า นครซิดนีย์ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย บุคคลสำคัญของฝ่ายออสเตรเลีย อาทิ คู่สมรสของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประจำรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้แทนมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประธานรัฐสภารัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้แทนนายกเทศมนตรี นครซิดนีย์ รวมทั้งผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนไทย คณะกงสุลต่างประเทศประจำนครซิดนีย์ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานราว 500 คน

 

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และ Colonel Michael Miller, RFD ผู้แทนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ แขกกิตติมศักดิ์ฝ่ายออสเตรเลีย ได้กล่าวสุนทรพจน์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าด้วยดีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ตลอดจนความแข็งแกร่งของชุมชนไทยในนครซิดนีย์ รวมทั้งดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทยจากชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจนการจัดเลี้ยงรับรองอาหารไทยและขนมไทย