ข่าวเด่น : กิจกรรม Cabramatta Walk Against Domestic Violence News

ข่าวเด่น : กิจกรรม Cabramatta Walk Against Domestic Violence

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Cabramatta Walk Against Domestic Violence ณ Cabravale Memorial Park จัดโดย Fairfield City Police Area Command ร่วมกับ Fairfield City Council กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเหยื่อกล้าที่จะรายงานความรุนแรงในครอบครัวต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและการอ่านบทกลอนของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ และการกล่าวถึงความสำคัญต่อการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยบุคคลสำคัญต่าง ๆ อาทิ นาย Frank Carbone, Mayor of Fairfield City Council ผู้บังคับการตำรวจ Jason Weinstein, Fairfield City Police Area Command อดีตผู้บัญชาการตำรวจ Andrew Scipione, NSW Police Force ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว สามารถรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข “000”