ข่าวเด่น : ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทยในอิลาวาลา News

ข่าวเด่น : ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทยในอิลาวาลา

ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทยในอิลาวาลา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการ และลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงาน 2019 End of Year Celebration and Fundraising Lunchoen ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลาวาลา ณ Berkeley Neighbourhood Centre โดยมี Lord Mayer Gordon Brabery แห่งวูลลองกอง เข้าร่วมงานด้วย กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินและของรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการระดมทุนแก่โรงเรียน พร้อมกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลีย ซึ่งในการงานมีการแสดงของนักเรียน กิจกรรมระดมทุน และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง