ข่าวเด่น : พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐิน ณ วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลกฐินปี 2562 News

ข่าวเด่น : พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐิน ณ วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลกฐินปี 2562

นายจักรกฤดิ์ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยและชาวต่างประเทศในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐิน ณ วัดต่างๆ ในช่วงเทศกาลกฐินปี 2562 ดังนี้ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล (กฐินพระราชทาน, 27 ตุลาคม 2562) วัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล (กฐินสามัคคี, 2 พฤศจิกายน 2562) และวัดพุทธรังษี ลูเมียห์ (กฐินพระราชทาน, 3 พฤศจิกายน 2562) พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและผ้ากฐินเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อันเป็นการสืบทอดพระศาสนา ทำนุบำรุงวัดและพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนอีกด้วย
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขออนุโมทนากับวัดไทยและชุมชนไทยทุกแห่งในการร่วมกันทำบุญในเทศกาลทอดกฐิน ประจำปี 2562 นี้