ข่าวเด่น : ตัวแทนขององค์กร Qantas Cabin Crew Team เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ News

ข่าวเด่น : ตัวแทนขององค์กร Qantas Cabin Crew Team เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตัวแทนขององค์กร Qantas Cabin Crew Team ได้เข้าพบนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อมอบประกาศนียบัตรและหนังสือขอบคุณแก่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศล
   
องค์กร Qantas Cabin Crew Team (หรือ QCCT) เป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2522 จากความริเริ่มของลูกเรือที่ทำงานบนเที่ยวบินของสายกินบินแควนตัส ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติและสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ที่ต้องการใช้เวลาที่แวะพักอยู่ในประเทศปลายทางเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม ปัจจุบัน QCCT มีโครงการช่วยเหลือสังคมใน 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย และซิมบับเว