ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์เข้าร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์เข้าร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 นางสาวศศรักษ์ ศะศิวณิช รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เข้าร่วมงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ จัดโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ ณ วัดพุทธรังษี ลูเมียห์ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ได้กล่าวเปิดพิธีร่วมกับนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานแก่สมาคมฯ นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ ยังเปิดให้บริการกงสุลสัญจรเพื่อให้บริการด้านกงสุลแก่ชุมชนไทยที่เข้าร่วมงานด้วย