ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ให้การต้อนรับนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ให้การต้อนรับนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ

เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ให้การต้อนรับนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ในโอกาสเยือนนครซิดนีย์เพื่อศึกษาดูงาน โดยคณะได้พบกับสถาบัน Lowy Institute เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ออสเตรเลีย และรับฟังบรรยายจาก Sydney Startup Hub, Cicada Innovations และ บริษัท Morse Micro เกี่ยวกับนโยบาย Startup เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเศรษฐกิจในรัฐนิวเซาท์เวลส์