ข่าวเด่น : งาน “Thai – India Night 2019” ณ Paddington RSL Club  News

ข่าวเด่น : งาน “Thai – India Night 2019” ณ Paddington RSL Club

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้กล่าวเปิดงาน “Thai – India Night 2019” ณ Paddington RSL Club งานดังกล่าวจัดโดยสมาคมโครงการบรรพชาอุปสมบทออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีบายศรีผู้บวช การประกวดการแต่งกาย การจับสลากรางวัลต่าง ๆ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งกาย โดยมีนาวาเอกพิทักษ์ นิยาโส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นางสาวฐิติ บรูเซ่นแพนตรูนาว อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนางพรรัตน์ กระจายวงศ์ ภริยากงสุลใหญ่ ร่วมเป็นกรรมการด้วย

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้กล่าวเปิดงาน “Thai – India Night 2019” ณ Paddington RSL Club งานดังกล่าวจัดโดยสมาคมโครงการบรรพชาอุปสมบทออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 กิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีบายศรีผู้บวช การประกวดการแต่งกาย การจับสลากรางวัลต่าง ๆ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งกาย โดยมีนาวาเอกพิทักษ์ นิยาโส ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นางสาวฐิติ บรูเซ่นแพนตรูนาว อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนางพรรัตน์ กระจายวงศ์ ภริยากงสุลใหญ่ ร่วมเป็นกรรมการด้วย