ข่าวเด่น : ส่งเสริมสุขภาพคนไทย : การแข่งขันฟุตบอล Sydney Thailand Cup ครั้งที่ 1 News

ข่าวเด่น : ส่งเสริมสุขภาพคนไทย : การแข่งขันฟุตบอล Sydney Thailand Cup ครั้งที่ 1

ส่งเสริมสุขภาพคนไทย : การแข่งขันฟุตบอล Sydney Thailand Cup ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้า 7 คน Sydney Thailand Cup ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬา Brazilian Fields – Centennial Park จัดโดย Thai – Aus Soccer มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยในนครซิดนีย์ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างมิตรภาพและความสามัคคีในกลุ่มชุมชุนไทยโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในโอกาสนี้ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขัน และเขี่ยบอลเปิดเกม การแข่งขันครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากชุมชนไทยโดยมีนักกีฬาฟุตบอลทั้งหมด 16 ทีม และผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน