ข่าวเด่น : กิจกรรมเพื่อคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ News

ข่าวเด่น : กิจกรรมเพื่อคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์

กิจกรรมเพื่อคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเพ้นท์เล็บ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต และให้คำปรึกษาด้านสัญชาติ ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัว โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กล่าวเปิดงาน และมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการอบรม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ณ นครซิดนีย์ และได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กว่า 200 คน สำหรับท่านที่พลาดโอกาส สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งหน้า โดยหากสนใจกิจกรรมใดสามารถแนะนำได้ เพื่อที่ทางสถานกงสุลใหญ่จะดำเนินการจัดกิจกรรมอีกต่อไป