ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล โดยนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำขุมชนไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

หลังจากนั้น พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์ ข้าราชการ และชุมชนไทยในนครซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลร่วมกัน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์กร Breast Screen ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และรับนัดหมายตรวจมะเร็งเต้านมให้แก่หญิงไทยด้วย