ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนางสาวเนตรนภา ภักดีรักษ์ ผอ. BOI สำนักงานซิดนีย์ เปิดงานสัมมนา Thailand: Unbeatable Business Opportunity เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์โอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้แก่นักลงทุนออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ณ โรงแรม Amora นครซิดนีย์ News

ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนางสาวเนตรนภา ภักดีรักษ์ ผอ. BOI สำนักงานซิดนีย์ เปิดงานสัมมนา Thailand: Unbeatable Business Opportunity เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์โอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้แก่นักลงทุนออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ณ โรงแรม Amora นครซิดนีย์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นางสาวพรรณี เช็งสุทธา ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนางสาวเนตรนภา ภักดีรักษ์ ผอ. BOI สำนักงานซิดนีย์ เปิดงานสัมมนา Thailand: Unbeatable Business Opportunity เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์โอกาสการลงทุนในประเทศไทยให้แก่นักลงทุนออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ณ โรงแรม Amora นครซิดนีย์