ข่าวเด่น : การแพทย์แผนไทย: นำภูมิปัญญาไทยอันลึกซึ้งก้าวสู่สากล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชนไทย พร้อมฝากชาวไทยใน NSW ดื่มน้ำสมุนไพรไทยป้องกันโรคช่วงหน้าหนาว News

ข่าวเด่น : การแพทย์แผนไทย: นำภูมิปัญญาไทยอันลึกซึ้งก้าวสู่สากล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชนไทย พร้อมฝากชาวไทยใน NSW ดื่มน้ำสมุนไพรไทยป้องกันโรคช่วงหน้าหนาว

การแพทย์แผนไทย: นำภูมิปัญญาไทยอันลึกซึ้งก้าวสู่สากล ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชนไทย พร้อมฝากชาวไทยใน NSW ดื่มน้ำสมุนไพรไทยป้องกันโรคช่วงหน้าหนาว

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดยนายสมชัย นิจพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าพบหารือกับนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยนางสลิลา เทพเกษตรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานซิดนีย์ โดยได้หารือถึง การเผยแพร่ศาสตร์แพทย์แผนไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการผนวกการรักษาสุขภาพแผนไทยให้มากขึ้น ควบคู่กับการท่องเที่ยว การกีฬา เช่น มวยไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวออสเตรเลีย รวมถึงการฝึกฝนให้ความรู้ครูนวดไทย (train the trainer) ทั้งนี้ ศาสตร์แพทย์แผนได้มีความลึกซึ้งอย่างมาก โดยการรักษา และการจ่ายยาปรุงผสมให้ผู้ป่วยเฉพาะคน จากการวินิจฉัยอาการ และธาตุของผู้ป่วย ซึ่งส่วนผสมในยาไทยมีทั้งออกฤทธิต่อโรค สมุมไพรป้องกันพิษที่เกิดจากการใช้ยา รวมถึงยาบำรุง หลายสิบชนิดในตัวยาเดียว

นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการนวดไทยที่มีอัตลักษณะของท้องถิ่น อาทิ นวดตอกเส้นของภาคเหนือ นวดเหยียบเหล็กแดงภาคกลาง นวดขิดเส้นภาคอีสาน นวดน้ำมันลังกาสุกะของภาคใต้ โดยได้เสนอการนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Intangible Cultural Heritage of Humanity) ต่อยูเนสโก อีกด้วย 
https://www.facebook.com/dtam.moph/