ข่าวเด่น : พิธีทำขวัญลูกช้างไทย “กัลยา” ในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 1 ปี News

ข่าวเด่น : พิธีทำขวัญลูกช้างไทย “กัลยา” ในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 1 ปี

พิธีทำขวัญลูกช้างไทย “กัลยา” ในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 1 ปี

 

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เป็นประธานในพิธีทำขวัญลูกช้างไทย “กัลยา” ในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 1 ปี ที่ Taronga Western Plains Zoo ณ เมือง Dubbo โดยได้นิมนต์พระครูสมุห์ประเสริฐ อติสโย รองเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล มาสวดและ ประพรมน้ำมนต์ ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ช้างไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่เลี้ยงช้างด้วย

“กัลยา” เป็นลูกช้างที่เกิดจากแม่ช้าง “พรทิพย์” ซึ่งเป็นช้างที่รัฐบาลไทยได้มอบให้แก่รัฐบาลออสเตรเลียภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสัตว์พื้นเมืองระหว่างกันเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี

          “กัลยา” ซึ่งหมายถึง หญิงงาม ได้รับการคัดเลือกจากชื่อที่ส่งเข้าประกวดกว่า 5,000 ชื่อ "กัลยา" มีความสดใสร่าเริง ชอบเล่นกับ “สบาย” ลูกพี่ลูกน้องวัยสามปี เล่นน้ำ และวิ่งไล่นกในสวนสัตว์ โดยมีแม่ช้างพรทิพย์ และคุณป้าช้างทองดี ดูแลใกล้ชิด

          ช้างไทย ณ สวนสัตว์แห่งนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี มีพื้นที่สำหรับอาศัย และเดินเล่นอย่างกว้างขวางมาก ในโรงช้างมีเครื่องทำความอุ่น โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพช้างให้เป็นประจำ นอกจากนี้ สวนสัตว์ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตการณ์หากช้างมีอาการเจ็บป่วย หรือพฤติกรรมผิดปกติ

           เป็นที่น่ายินดี และประทับใจที่เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียดูแลช้างไทย ด้วยความรัก ผูกพัน และเอาใจใส่ เป็นอย่างดี ปัจจุบันช้างไทยที่ถูกส่งมาเชื่อมสัมพันธไมตรีได้ขยายพันธ์เพิ่มขึ้นอีกหลายเชือก บางส่วนอยู่ที่ Taronga Zoo Sydney โดยช้างไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก