ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หารือนายกเทศมนตรีเมือง Dubbo แสดงความพร้อมต้อนรับคนไทยในออสเตรเลียทำงานใน Dubbo News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หารือนายกเทศมนตรีเมือง Dubbo แสดงความพร้อมต้อนรับคนไทยในออสเตรเลียทำงานใน Dubbo

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ หารือนายกเทศมนตรีเมือง Dubbo แสดงความพร้อมต้อนรับคนไทยในออสเตรเลียทำงานใน Dubbo

            เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Dubbo และ Orange พบปะให้คำปรึกษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการให้แก่นักธุรกิจและชุมชนชาวไทย ในโอกาสดังกล่าว นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้เข้าพบนาย Ben Shields นายกเทศมนตรีเมือง Dubbo ซึ่งนาย Ben Shields ได้แสดงความพร้อมที่จะดูแล และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยในเมือง Dubbo รวมทั้ง พร้อมจะต้อนรับคนไทยซึ่งอยู่ในออสเตรเลียที่ต้องการไปทำงานในเมือง Dubbo ทั้งแรงงานประเภทที่มีและไม่มีทักษะ (skilled and unskilled) โดยท่านสามารถค้นหางานตามความถนัดและความสนใจได้จากเวบไซต์หางานของออสเตรเลีย ทั้งนี้ เงื่อนไขการทำงานเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด โดยขณะนี้มีชาวต่างชาติเริ่มย้ายไปทำงานใน Dubbo มากขึ้น

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจะให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ณ เมือง Cabramatta ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ Cabramatta Community Center and Hall (Cnr Railway Parade and McBurney Road, Cabramatta)