ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยในนครซิดนีย์เข้าร่วม

- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยฯ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์เข้าร่วม

- บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลให้แก่ องค์กร WHOS เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดย WHOS เป็นองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และมีความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานของไทยหลายองค์กร อาทิ รพ. ธัญญารักษ์