ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และดำเนิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และดำเนิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และดำเนิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับทีมประเทศไทยประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด และชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และเขตอื่นๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์

ภายหลังถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ผู้มาร่วมงานต่างร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำความสะอาดวัดและบริเวณโดยรอบ เก็บขยะ ทาสีป้ายวัด โต๊ะ และที่นั่งภายในวัด ทำให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย