ข่าวเด่น : นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และภริยา ร่วมงานเลี้ยงส่ง ฯพณฯ เดวิท เฮอร์ลี ผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์ เนื่องในโอกาสจะไปรับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย News

ข่าวเด่น : นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และภริยา ร่วมงานเลี้ยงส่ง ฯพณฯ เดวิท เฮอร์ลี ผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์ เนื่องในโอกาสจะไปรับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์และภริยา ร่วมงานเลี้ยงส่ง ฯพณฯ เดวิท เฮอร์ลี ผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์ เนื่องในโอกาสจะไปรับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย