วันหยุดราชการวันจันทร์, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ประเทศไทย, ชดเชย)