วันหยุดราชการ,  25 ธันวาคม 2561 Christmas Day, 26 ธันวาคม 2561 Boxing Day และ 31 ธันวาคม 2561 New Year’s Eve

บริการคนไทย 

โปรดคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม