วันหยุดราชการ, 5 ธ.ค. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ, 25 ธ.ค. วันคริสต์มาส, 26 ธ.ค. Boxing Day และ 31 ธ.ค. วันสิ้นปี 
 

บริการคนไทย 

โปรดคลิกที่รูปภาพ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม