กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูต ฯ

 

ที่อยู่     653-7 ฮันนัม-ดง, ยงซาน-กู, โซล 140-210
โทรศัพท์ 02-790-2955 , 02-795-0095 , 02 - 795-3098, 02-795-3253
โทรสาร   02-798-3448
อีเมล์ thaisel@mfa.go.th
 
เวลาทำการ
ฝ่ายกงสุล
09.00 – 12.00น. และ 13.00 – 15.30น. (วันจันทร์ - ศุกร์)
ฝ่ายวีซ่า  09.00 – 12.00น. (วันจันทร์ - ศุกร์)