ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ภาพบรรยากาศกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานคิมโพ อีอุทซารี เขตคยองกีโด News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ภาพบรรยากาศกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานคิมโพ อีอุทซารี เขตคยองกีโด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานคิมโพ อีอุทซารี (Gimpo Yiutsari Jeauit Center for Migrant Workers) เขตคยองกีโด โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้ารับบริการและคำปรึกษาประมาณ 100 คน (รูปภาพบรรยากาศดังแนบ)