ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย โดยออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ได้ทำสูญหายในระหว่างท่องเที่ยวให้  News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักท่องเที่ยวไทย โดยออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ได้ทำสูญหายในระหว่างท่องเที่ยวให้

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย 15 คนจากบริษัท Log IN Medical จำกัด (จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์) จากประเทศไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ในประเทศไทย โดยออกเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ได้ทำสูญหายในระหว่างท่องเที่ยว เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทยในคืนวันเดียวกันนี้ด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอให้คนไทยใช้ความระมัดระวังในการรักษาหนังสือเดินทางให้ดี และควรแต่งกายให้อบอุ่นในระหว่างอยู่นอกอาคาร และพักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากวันนี้ ถึงสัปดาห์หน้า อาจมีสภาพอากาศที่อุณหภูมิติดลบถึง 12 องศาได้ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐเกาหลีด้วย