ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : นายสุเมธ จุลชาต อัครราชทูตที่ปรึกษา มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามแก่นาง Cecil Park เจ้าหน้าที่ศูนย์ Seoul Counseling Center ที่มีบทบาทช่วยเหลือหญิงไทยตกทุกข์ได้ยาก  News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : นายสุเมธ จุลชาต อัครราชทูตที่ปรึกษา มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามแก่นาง Cecil Park เจ้าหน้าที่ศูนย์ Seoul Counseling Center ที่มีบทบาทช่วยเหลือหญิงไทยตกทุกข์ได้ยาก

นายสุเมธ จุลชาต อัครราชทูตที่ปรึกษา มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามแก่นาง Cecil Park เจ้าหน้าที่ศูนย์ Seoul Counselling Center ที่มีบทบาทช่วยเหลือหญิงไทยตกทุกข์ได้ยาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ น.ส. เอ (นามสมมติ)ได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ