ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : นายสุเมธ จุลชาต อัครราชที่ปรึกษา แสดงความเสียใจและมอบเงินบริจาคจากผู้ร่วมบริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ครอบครัวของนางสาวมนต์นัทธ์ มาต๊ะพาน ที่เสียชีวิตจากเหตุตับวายเฉียบพลันที่สาธารณรัฐเกาหลี News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : นายสุเมธ จุลชาต อัครราชที่ปรึกษา แสดงความเสียใจและมอบเงินบริจาคจากผู้ร่วมบริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ครอบครัวของนางสาวมนต์นัทธ์ มาต๊ะพาน ที่เสียชีวิตจากเหตุตับวายเฉียบพลันที่สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  นายสุเมธ จุลชาต อัครราชที่ปรึกษา ในฐานะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้แสดงความเสียใจอย่างที่สุดแก่ เพื่อนชายและน้องชายของนางสาวมนต์นัทธ์ มาต๊ะพาน ที่เสียชีวิตจากเหตุตับวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาภายหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เกาหลีใต้ โดย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการจัดทำใบมรณบัตร มอบเงินบริจาคจากผู้ร่วมบริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนาม และช่วยประสานเรื่องการนำศพกลับประเทศไทย เพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลต่อไป
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่เกาหลีใต้ให้ความใส่ใจการรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างราบรื่นต่อไป