ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความเสียใจและมอบเงินบริจาคจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแก่ครอบครัวของนางสาวชุติมา อุทัยคำ ผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตรกรรมทื่สาธารณรัฐเกาหลี  News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความเสียใจและมอบเงินบริจาคจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแก่ครอบครัวของนางสาวชุติมา อุทัยคำ ผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตรกรรมทื่สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายสัมฤทธิ์ เพลินกิจเจริญ บิดาของนางสาวชุติมา อุทัยคำ ผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตรกรรมทื่สาธารณรัฐเกาหลี ได้เดินทางมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความเสียใจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พร้อมแจ้งด้วยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ Mr. Kang Geun-mun ฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลี (Korean National Police Agency) มาเพื่อแสดงความห่วงกังวล และขอให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวอย่างดีที่สุด ซึ่ง Mr. Kang รับที่จะติดตามการดำเนินคดีนี้อย่างดีที่สุด และจะรายงานความคืบหน้าของคดีด้วย นอกจากนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือบริจาคที่ได้รับจากผู้ที่ต้องการบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือโดยไม่ประสงค์จะออกนามแก่นายสัมฤทธิ์ฯ ด้วย
 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่นางสาวชุติมาฯ ผู้เสียชีวิต ณ โรงพยาบาลยองยาง เมืองคยองซังบุกโด รวมทั้งช่วยประสานในการจัดการทรัพย์สินและจัดการเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการทำเรื่องจัดการนำศพของงนางสาวชุติมาฯ กลับประเทศไทยต่อไป