ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ข้อมูลสำหรับแรงงาน EPS เมื่อจะสิ้นสุดสัญญาจ้างงานในเกาหลีใต้ News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ข้อมูลสำหรับแรงงาน EPS เมื่อจะสิ้นสุดสัญญาจ้างงานในเกาหลีใต้

ก่อนเดินทางกลับเมื่อจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง ต้องทำอะไรบ้าง - รับเงินประกันเดินทางกลับ - รับเงินประกันสิ้นสุดการจ้าง (แทจิกึม) - รับเงินสะสมเลี้ยงชีพ (กุกมินยอนกึม)

ข้อมูลจากสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล 

https://www.facebook.com/thailabourinseoul/photos/?tab=album&album_id=2137121979683929