ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ตรวจสอบลำดับคิวการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยของท่านด้วยตัวเอง  News

ข่าวสารและกิจกรรมของฝ่ายกงสุล : ตรวจสอบลำดับคิวการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยของท่านด้วยตัวเอง

หลังจากการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ที่ https://forms.gle/nGbkmZRjP4MdJPgdA แล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบลำดับคิวของท่านด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอแอดมินตอบกลับทาง Facebook Messenger อีกต่อไป

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ .....

ระบบการตรวจสอบลำดับคิวที่เว็บไซต์
https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck

ตรวจสอบลำดับคิวการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยของท่านด้วยตัวเอง